Domáce násilie a Centrum Nádej Partizánske

február 16, 2018 11:06 am Published by Leave your thoughts

Každý človek si predstavuje prežiť svoj život v šťastí, harmónii a spokojnosti, bez akýchkoľvek problémov. Niekedy sa však niektoré situácie v našich životoch nedajú plne kontrolovať a ovplyvniť a práve vtedy, keď to najmenej čakáme sa môže aj náš život premeniť na nočnú moru. Stačí len okamih, kedy sa s nami život nepekne zahrá a násilie si nájde cestu.

Násilie môže byť jednorazovým incidentom, no objavuje sa aj stupňujúce a dlhodobé násilie. Každopádne, akákoľvek forma zanecháva následky. Veľmi časté je práve domáce násilie. V 94%-96% sú mu vystavené ženy, v 4% – 6% sú obeťami muži. Môže mať rôzne podoby, či už fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne, kedy násilník obeť izoluje. Domáce násilie je zvyčajne kolobeh narastania tenzie, ktorá vyústi do násilia, s následným ospravedlňovaním a fázou pokoja – „medových týždňov“. Bohužiaľ, z našej skúsenosti vyplýva, že aj po ospravedlnení a odpustení zo strany týraného partnera sa takýto kolobeh rozbieha znovu. Násilie spôsobuje rôzne komplikácie a problémy na strane obete, či už po fyzickej, alebo psychickej stránke. O to závažnejší je tento problém, ak sú prítomné aj deti. Nikdy to nie je jednoduché, či už sú prítomné pri násilí, alebo sú sami týrané. Nikto nemá právo niekoho ponižovať a ubližovať mu.

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“ To je heslo nášho Poradenského centra Nádej Partizánske.

Hlavnou myšlienkou nášho centra je, aby obetiam násilia pomohlo nájsť riešenie z ich situácie.
V Centre Nádej Partizánske ponúkame psychologickú, sociálnu a právnu pomoc pre obete, ktoré sa rozhodli svoju situáciu zmeniť, prípadne prediskutovať svoje možnosti. Pracujeme so ženami a deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia a rozhodli sa vyhľadať pomoc. Na základe spolupráce im dávame priestor rozhovoriť sa o svojej situácií, poskytujeme im podporu a pocit, že v tom nie sú sami. Často sa stretávame s tým, že tieto ženy, ktoré žijú v tieni svojho partnera sú manipulované a majú pocit, že práve bez neho by to nezvládli. Ich sebavedomie je otrasené a potrebujú vedieť, že nie sú v tejto situácií samé a majú kde požiadať o pomoc. Nie sú to však slabé ženy. Sú to ženy, ktoré nechcú zostávať v takomto nerovnocennom vzťahu a chcú bojovať za seba a svoje deti. Počas úvodného pohovoru necháme ženu vyrozprávať a zistíme závažnosť situácie. Niekedy je to len komunikačná bariéra medzi partnermi, prípadne dôsledok problémov v inej oblasti. To sú však skôr výnimky, kedy si nakoniec partner uvedomí, že takýto vzťah nie je zdravý a partnerka bola nútená vyhľadať pomoc. Je to pre neho varovanie, ktoré vedie k uvedomeniu si svojej reakcie a aj on zmení svoje správanie. Stretli sme sa dokonca s ochotou partnera navštíviť manželskú poradňu, prípadne iného odborníka a pracovať na svojom správaní a vzťahu k partnerke. Tými horšími prípadmi je ťažké násilie, kde sa vyskytuje ubližovanie na zdraví a ohrozovanie. V takomto prípade pristupujeme k hľadaniu možných riešení ako vypracovanie bezpečnostného plánu a následne, ak partnerka nemá inú možnosť, kam s deťmi ísť, umiestnenie o azylového centra, aby neboli vystavované nebezpečným situáciám. Naším cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe znižovania a odstraňovania násilia v spoločnosti a spôsoboch ako riešiť situáciu, keď už násilie nastane. Vytvoriť jednoducho bezpečné miesto pre všetkých.

Tags:

Categorised in:

This post was written by Nádej Partizánske

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *